O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Waldemar Winnicki Kancelaria Komornicza w Jaworznie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02 grudnia 2014 roku o godz 9:00 w sali nr 1 Sądu Rejonowego w Jaworznie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa położonej w Jaworznie przy ul. Wieniawskiego 4; działka 17/3 obręb ewidencyjny 296 dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1J/00012321/4 stanowiącej własność dłużnika:

 

Czytaj więcej: Nieruchomość przy ul. Wieniawskiego 4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Waldemar Winnicki Kancelaria Komornicza w Jaworznie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2 grudnia 2014 roku o godz 9:50 w sali nr 1 Sądu Rejonowego w Jaworznie odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa ;działka o numerze 206/4 obręb ewidencyjny 39B;

położona w Jaworznie, przy ul. Kasztanowa 96 dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1J/00009810/5

 

Czytaj więcej: Nieruchomość gruntowa przy ul. Kasztanowa 96