O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Waldemar Winnicki Kancelaria Komornicza w Jaworznie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 listopada 2014 roku o godz 09:00 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Jaworznie odbędzie się:

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w Jaworznie przy ul. S.F. Mazur 3/29 dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1J/00034248/8 stanowiącej własność dłużników:

 

Czytaj więcej: Lokal przy ul. S.F. Mazur 3/29