O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Waldemar Winnicki Kancelaria Komornicza w Jaworznie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.00 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Jaworznie odbędzie się:

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości znajdującej się w Jaworznie przy ul. Oskara Langego 1/29 dla której prowadzona jest KW KA1J/00017419/3 przez Sąd Rejonowy w Jaworznie stanowiącej własność dłużnika:

Ghirlandini Ilario

41-400 Mysłowice, ul. Rudnickiego 16/7

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 141.700,00 zł.

Czytaj więcej: Lokal mieszkalny Langego 1/29

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Waldemar Winnicki Kancelaria Komornicza w Jaworznie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04 kwietnia 2014 roku o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworznie w sali numer 5 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Jaworznie przy ul. Słowiańskiej 19, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie o numerze KA1J/0008547/3.

Czytaj więcej: Dom piętrowy